Зберігання шин від 90 грн в місяць за комплект 


Зміна сезону для власника автомобіля - це завжди дилема. Після заміни шин з зимових на літні виникає питання, де їх краще розмістити? Зберігання шин потребує особливих умов по перепадам температур, по вологості та доступу прямих сонячних променів. Власний гараж чи балкон - це точно не ідеальні місця, адже середовище в них досить агресивне та може негативно вплинути на стан резини. 

Ми пропонуємо зберігання шин на спеціальному складі Едем-Авто. Можете бути впевнені, що ми дотримуємось належних умов для довгострокового та безпечного зберігання.

 

Чому варто довірити нам сезонне зберігання шин?

1) В закритому приміщенні без належної вентиляції зберігання шкідливе можливими випаровуваннями

2) Перепади температури та вологості можуть спричинити тріскання 

3) Контролюємо умови зберігання, щоб запобігти деформації

4) Економимо ваш простір

Гарантуємо:

  • Постійний температурний режим
  • Очищення шин та протектору
  • Технологію зберігання

Знижка!

-20% - При виконання робіт з шиномантажу на сервісі Едем-Авто

-20% - При придбанні комплекту шин в Едем-Авто (додатково 25% знижки на шиномонтаж)

 

Вартість зберігання комплекту шин на 6 місяців:

Без урахування знижок. Знижки не складаються, діє лише найбільша.

 

Запис на зберігання за телефоном: 044 406 40 70, 067 650 3658

где хранить шины, отель для шин

З умовами договору публічної оферти можна ознайомитись нижче:

«Договір публічної оферти»
1. Загальні положення
1.1. Ця публічна оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДЕМ-АВТО» (далі – Автосалон), укласти договір зберігання шин (далі - договір) дистанційним способом, про що Автосалон розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Автосалону https://edem-auto.hyundai.com.ua/
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Автосалону (акцептом) укласти договір, вважається факт підписання Замовником Акту прийому передачі (далі - акт) на умовах цього договору.

2. Поняття і визначення
2.1. У цьому договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
- «оферта» - офіційна публічна пропозиція будь-якій фізичній (особі, яка досягла віку 16 років) або юридичній особі, укласти договір на визначених нижче умовах.
- «послуга» - послуга з відповідального зберігання шин Замовника;
- «Автосалон» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДЕМ-АВТО» (код 35772789).
- «Замовник» - будь-яка фізична (особа, яка досягла віку 16 років) або юридична особа прийняла умови цього договору і має на меті отримати послугу
- «Замовлення» - акцептована вимога Замовника на надання йому послуг в рамках укладеного договору та при розміщенні замовлення і підпису акту
- «Документ» - первинний документ, який оформляється при наданні послуг згідно з чинним законодавством

3. Предмет договору
3.1. Автосалон зобов'язується надати послуги з відповідального зберігання шин, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти послугу на умовах даного договору.
Цей договір, зокрема, регулює наступні умови:
- добровільний вибір Замовником послуги;
- оформлення Замовником замовлення в Автосалоні;
- оплату Замовником замовлення, оформленого Автосалоні;
- надання послуги відповідального зберігання.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Замовник оформляє замовлення в Автосалоні.

5. Порядок повернення шин
5.1. Повернення шин відбувається за наступних умов:
- Замовник засобами зв’язку завчасно за 2 (два) календарні дні повідомляє Автосалон про заплановану дату та час повернення йому шин;
- Замовник надає до Автосалону оригінал акту;
- Замовник сплачує на підставі рахунку за фактичну кількість днів зберігання шин.

6. Порядок оплати послуги
6.1. Плата за зберігання за цим договором визначається на підставі діючих тарифів Автосалону.
6.2. Розрахунок за надану послугу здійснюється Замовником в день закінчення строку зберігання відповідно до кількості днів фактичного зберігання шин в Автосалоні на підставі виставленого рахунку.

7. Термін, вартість та умови надання послуг
7.1. Послуги надаються власними силами та засобами Автосалону.
7.2. У разі повторного неотримання шин Замовником, з причин, не залежних від Автосалону, замовлення анулюється. При цьому 100% передоплата, здійснена Замовником, поверненню не підлягає.
7.3. Строк зберігання шин не може бути  менше ніж 90 календарних днів, при цьому, якщо фактичний термін зберігання менший 90 календарних днів, оплата здійснюється за всі 90 календарних днів.
7.4 Максимальний строк зберігання шин за одним замовленням встановлюється у 180 (сто вісімдесят) календарних днів, з можливістю автоматичної пролонгації ще на 30 (тридцять) календарних днів.
7.5 Замовник має право продовжити термін зберігання додатково за наступних умов:

  • здійснити особистий візит до салону;
  • укласти акт повернення шин;
  • сплатити фактичну вартість зберігання шин згідно рахунку Виконавця;
  • укласти новий акт прийому-передачі шин.

7.6. У випадку якщо Замовник перевищив термін зберігання, що вказаний у акті приймання-передачі шин більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Виконавець може утилізувати, чи реалізувати шини на власний розсуд.
8. Права та обов'язки сторін
8.1. Автосалон зобов'язаний:
- виконувати умови цього договору;
- надати послуги Замовнику в разі підписання акту;
- передати своєчасно Замовнику шини відповідно до оформленого замовленням та умовами цього договору.
- перевірити якісні та кількісні характеристики шин під час його передачі на території Автосалону.
8.2. Автосалон має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.
8.3. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати шини на умовах цього договору.
8.4. Замовник має право:
• оформити замовлення;
• вимагати від Автосалону виконання умов цього договору.

9. Відповідальність сторін
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
9.2. Автосалон не несе відповідальності за:
- пошкодження шин, які мали місце до передачі їх на зберігання в Автосалон;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
9.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
9.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови
10.1. Автосалон залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://edem-auto.hyundai.com.ua/
10.2. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Замовник надає Автосалону свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
10.3. Підписання Замовником акту означає повну згоду Замовника з умовами договору і є фактичною датою укладення договору зберігання між Замовником та Автосалоном.
10.4 Інформація, яку надає Замовником є конфіденційною. Автосалон використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Замовнику, здійснення взаєморозрахунків і ін.
10.5. Повернення грошових коштів за послуги, що не були надані, проводиться виключно на підставі письмової заяви Замовника, на картковий рахунок Замовника зазначений їм в Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви в Автосалон

11. Термін дії договору
11.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання Замовником акту і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
11.2. До закінчення терміну дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

12. Реквізити Автосалону
08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, Соборна, буд. № 1
п/р 26005300197978 у АТ "ОЩАДБАНК", м. Київ МФО 322669, ЄДРПУО 35772789, ІПН: 357727810131, витяг з реєстру платників ПДВ № 1710134500013